سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و او را از قدر پرسیدند ، فرمود : ] راهى است تیره آن را مپیمایید و دریایى است ژرف بدان در میائید ، و راز خداست براى گشودنش خود را مفرسایید . [نهج البلاغه]

دانلود مقاله بررسی اثر گوگرد، منیزیم و کود زیستی تیوباسیلوس بر

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 5:0 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی اثر گوگرد، منیزیم و کود زیستی تیوباسیلوس بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی سویا با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی اثر گوگرد، منیزیم و کود زیستی تیوباسیلوس بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی سویا با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی اثر گوگرد، منیزیم و کود زیستی تیوباسیلوس بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی سویا با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی اثر گوگرد، منیزیم و کود زیستی تیوباسیلوس بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی سویا با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: 5

چکیده:

همچنان که استفاده از کودهای شیمیایی در سال های اخیر با تأمین عناصر غذایی گیاهان، نقش عمده ای، در افزایش محصولات کشاورزی داشته است اما به تدریج اثرات منفی ناشی از مصرف بی رویه آن ها بروز پیدا کرده است. به همین دلیل کودهای زیستی به عنوان جایگزین و در اکثر موارد به صورت مکمل می توانند تضمین کننده پایداری سامانه های کشاورزی باشند. از این رو به منظور بررسی تاثیر گوگرد، منیزیم و باکتری های اکسید کننده گوگرد، بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، درصد و همچنین عملکرد روغن و پروتئین سویا، آزمایشی بصورت اسپیلیت پلات فاکتوریل در سال زراعی 88-1387در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام گردید. فاکتورها عبارت از گوگرد (0، 750 و 1500 کیلوگرم در هکتار از منبع گوگرد پودری) به عنوان فاکتور اصلی، منیزیم (0، 75 و 150 کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات منیزیم) و باکتری تیوباسیلوس (0، 2 و 4 درصد) بصورت فاکتوریل بعنوان فاکتور فرعی بودند. بر اساس نتایج بدست آمده استفاده از گوگرد باعث افزایش عملکرد دانه گردید و تعداد غلاف در بوته نیز تحت تأثیر تیمارهای گوگردی افزایش معنی داری نشان داد. مصرف گوگرد نتوانست تأثیر معنی داری بر درصد روغن و پروتئین ایجاد کند ولی عملکرد روغن و پروتئین افزایش بسیار معنی داری نسبت به تیمار شاهد نشان داد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

دانلود مقاله واکاوی پروفشن واقعی از پروفشننما وپروفشن دولتی با

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 5:0 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله واکاوی پروفشن واقعی از پروفشننما وپروفشن دولتی با word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله واکاوی پروفشن واقعی از پروفشننما وپروفشن دولتی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله واکاوی پروفشن واقعی از پروفشننما وپروفشن دولتی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله واکاوی پروفشن واقعی از پروفشننما وپروفشن دولتی با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
تعداد صفحات: 1
چکیده:
هر چند واژه پروفشن به طور عام برابر حرفه و شغل قرار داده می شود، ولی درواقع پروفشن ها به حرفه های دانش بنیاد، همراه با تعهدنامه (سوگندنامه) و اصول و ملاحظات اخلاقی شدید و سنگین، گفته می شود. اعضاء پروفشن ها، افرادیهستند که به یک خدمت خیر عالی (شغل شریف ) پرداخته و در برابر سازمان آموزش دهنده و تربیت کننده حرفه ای خود و نیز در برابر جامعه ای که خدماتایشان را شریف و ارجمند ب ه شمار می آورد، بر اساس آیین نامه داخلی یا کداتیکز آن پروفشن، متعهد و پاسخگو خواهند بود. افتراق پروفشن های واقعی پروفشن نماها و پروفشن های دولتی بر اساس تفاوت های تعریف شده در هر سه مورد بسیار مهم و ضروری است که در این نوشتار، به آن پرداخته شده است

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

دانلود مقاله اثر تعداد پره های تک دیسک مسطح چرخان و وضعیت قرارگ

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 5:0 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر تعداد پره های تک دیسک مسطح چرخان و وضعیت قرارگیری آن ها (شعاعی و غیرشعاعی) بر روی یکنواختی توزیع کودهای گرانوله با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر تعداد پره های تک دیسک مسطح چرخان و وضعیت قرارگیری آن ها (شعاعی و غیرشعاعی) بر روی یکنواختی توزیع کودهای گرانوله با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله اثر تعداد پره های تک دیسک مسطح چرخان و وضعیت قرارگیری آن ها (شعاعی و غیرشعاعی) بر روی یکنواختی توزیع کودهای گرانوله با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر تعداد پره های تک دیسک مسطح چرخان و وضعیت قرارگیری آن ها (شعاعی و غیرشعاعی) بر روی یکنواختی توزیع کودهای گرانوله با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
تعداد صفحات: 6
چکیده:
یکنواختی توزیع و پخش کود از مهم ترین مسائل در کودپاشی بوده که باعث کاهش هزینه و همچنین کاهش آلودگی های محیط زیست می شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر تعداد و وضعیت قرارگیری پره ها، و انتخاب الگوی پخش مناسب در طراحی و ساخت صفحه های چرخان برای کودپاش های سانتریفیوژ می باشد. در این تحقیق از کودپاش سانتریفیوژ تک صفحه ی چرخان سوار استفاده گردید. آزمایشات بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تیمار تعداد پره (4 و 6 و 8 پره) ، وضعیت قرارگیری پره (شعاعی و غیر شعاعی) و دو نوع کود (نیترات آمونیوم و سوپر فسفات سه گانه) با سه تکرار انجام گرفت. 40 جعبه ی چوبی استاندارد چهار قسمتی برای ارزیابی یکنواختی پخش کود به صورت ردیفی عمود بر مسیر حرکت کودپاش با فواصل مساوی چیده شدند. شروع پاشش به فاصله ی مکانی 10 متر قبل از جعبه ها و قطع پاشش کود در فاصله ی مکانی 10 متر بعد از آن ها صورت گرفت. جرم مواد داخل هر جعبه به صورت جداگانه توسط ترازوی دیجیتالی با دقت 0/1 گرم اندازه گیری شد. شاخص های مهم برای ارزیابی نمونه ها ی پخش، ضریب تغییرات و چولگ ی می باشد. اثر پارامترهای مختلف بر یکنواختی توزیع، بر اساس تحلیل میانگین سه تکرار با استفاده از نرم افزار تحلیلی SAS و آزمون مقایسه توکی در سطح احتمال 5 % انجام شد. نتایج نشان داد که تعداد پره هیچ تأثیری بر روی یکنواختی توزیع کود در هر دو نوع کود ندارد. همچنین وضعیت قرارگیری پره ها اثر معنی داری بر یکنواختی توزیع دارد. دیسک 8 پره ای با موقعیت پره های غیر شعاعی بهترین توزیع یکنواختی را دارد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

دانلود مقاله بررسی میزان همخوانی درجه بالینی در واریکوسل با یاف

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 5:0 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی میزان همخوانی درجه بالینی در واریکوسل با یافته های سونوگرافی با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی میزان همخوانی درجه بالینی در واریکوسل با یافته های سونوگرافی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی میزان همخوانی درجه بالینی در واریکوسل با یافته های سونوگرافی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی میزان همخوانی درجه بالینی در واریکوسل با یافته های سونوگرافی با word :

دانلود مقاله بررسی میزان همخوانی درجه بالینی در واریکوسل با یافته های سونوگرافی با word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند 1389 در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه 76 تا 80 منتشر شده است.
نام: بررسی میزان همخوانی درجه بالینی در واریکوسل با یافته های سونوگرافی
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واریکوسل
مقاله اولتراسونوگرافی
مقاله کالرداپلر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: واریکوسل یکی از شایعترین علل قابل درمان ناباروری در مردان می باشد. تشخیص واریکوسل بر معاینه بالینی و همچنین سونوگرافی و ونوگرافی استوار است. این مطالعه به منظور بررسی میزان همخوانی گریدینگ بالینی واریکوسل با قطر وریدها در سونوگرافی انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی 85 نفر از بیمارانی که با علایم درد و سنگینی اسکروتوم و نازایی به مطب خصوصی مراجعه کردند، انجام شد. بیماران معاینه بالینی شده و گرید واریکوسل آنها ثبت شد. سپس رادیولوژیست بدون اینکه از گریدینگ بالینی مطلع باشد، از بیمار سونوگرافی به عمل آورده و قطر وریدهای دو طرف در وضعیت مانور والسالوا اندازه گیری شد. سپس یافته های سونوگرافی با گریدینگ بالینی مقایسه شد.
یافته ها: در این مطالعه سونوگرافی در مقایسه با معاینه بالینی دارای حساسیت %947 و اختصاصیت %649 بوده است، ارزش اخباری مثبت %686 و ارزش اخباری منفی %938 به دست آمد (P=0.000). همچنین ارتباط معنی داری بین وجود ریفلاکس و بالا رفتن گرید واریکوسل در معاینه بالینی با افزایش قطر وریدها وجود داشته است. بنحوی که در موارد منفی میانگین قطر ورید 21±055 میلی متر، واریکوسل گرید یک 27±052 میلی متر، گرید دو 331±038 میلی متر و گرید سه 38±045 میلی متر بوده است (P<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه می توان گفت قطر وریدها در سونوگرافی با گریدینگ بالینی همخوانی دارد. همچنین طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان از سونوگرافی به عنوان روش خوبی برای تشخیص و غربالگری واریکوسل استفاده نمود.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

دانلود مقاله آلودگی کادمیوم در شالیزارها و محصول برنج سه استان

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 5:0 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آلودگی کادمیوم در شالیزارها و محصول برنج سه استان اصفهان، فارس و خوزستان با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آلودگی کادمیوم در شالیزارها و محصول برنج سه استان اصفهان، فارس و خوزستان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله آلودگی کادمیوم در شالیزارها و محصول برنج سه استان اصفهان، فارس و خوزستان با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله آلودگی کادمیوم در شالیزارها و محصول برنج سه استان اصفهان، فارس و خوزستان با word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 8

چکیده:

تجمع عناصر سنگین بخصوص کادمیوم در خاک و گیا ه از لحاظ زیست محیطی مورد توجه بوده، به ویژه این که خطرات زیادی را برای سلامت انسان بدنبال دارد . در ایران نیز تحقیقات وسیعی در مورد آلودگی کادمیوم در شالیزارهای شمال کشور انجام شده اما در سایر استان های تولید کننده برنج به این مسأله توجه کافی نشده است . لذا این پژوهش با هدف تعیین غلظت کادمیوم در خاک و محصول برنج استان های اصفهان ، فارس و خوزستان ، ارتباط آن با ویژیگی های خاک و انتقال از خاک به دانه برنج ( زنجیره غذایی ) صورت گرفت . به همین منظور از 50 شالیزار برنج در مناطق مختلف استان های مذکور، نمونه خاک و دانه برنج تهیه شد . غلظت کادمیوم کل و قابل جذب و برخی ویژگی های خاک EC،pH درصد آهک، ماده آلی و فسفر کل ) و نیز غلظت کادمیوم در دانه برنج تعیین شد . میانگینغلظت کادمیوم کل و قابل جذب خاک به ترتیب 0/45 و 0/04 میلی گرم بر کیلو گرم بود . بین کادمیوم قابل جذب در این سه استان با pH ، شوری خاک و ماده آلی همبستگی مشاهده نشد اما با فسفر کل همبستگی مثبت و با آهک همبستگی منفی نشان داد . میانگین غلظت کادمیوم دانه برنج در استان های اصفهان، فارس و خوزستان به ترتیب برابر با 0/07 ، 0/03 و 0/02 میلی گرم بر کیلو گرم بود که کمتر از حد مجاز آن 0/1) میلی گرم بر کیلو گرم ) می باشد . با این وجود در حدود 6 درصد نمونه های دانه برنج برداشت شده از استان های مورد مطالعه، دارای غلظت کادمیوم بیشتر از 0/1
میلی گرم بر کیلوگرم بودند که با مصرف آنها، به طور میانگین حدود 424میکروگرم کادمیوم در هفته وارد بدن افراد میشود که این میزان بیشتر از حد مجاز ورود کادمیوم به بدن انسان است .

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

<      1   2   3   4   5   >>   >