سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و در گفتار دیگرى که از این مقوله است فرمود : ] از مردمان کسى است که کار زشت را ناپسند مى‏شمارد و به دست و زبان و دل خود آن را خوش نمى‏دارد ، چنین کسى خصلتهاى نیک را به کمال رسانیده ، و از آنان کسى است که به زبان و دل خود انکار کند و دست به کار نبرد ، چنین کسى دو خصلت از خصلتهاى نیک را گرفته و خصلتى را تباه ساخته ، و از آنان کسى است که منکر را به دل زشت مى‏دارد و به دست و زبان خود بر آن انکار نیارد ، چنین کس دو خصلت را که شریف‏تر است ضایع ساخته و به یک خصلت پرداخته ، و از آنان کسى است که منکر را باز ندارد به دست و دل و زبان ، چنین کس مرده‏اى است میان زندگان ، و همه کارهاى نیک و جهاد در راه خدا برابر امر به معروف و نهى از منکر ، چون دمیدنى است به دریاى پر موج پهناور . و همانا امر به معروف و نهى از منکر نه اجلى را نزدیک کنند و نه از مقدار روزى بکاهند و فاضلتر از همه اینها سخن عدالت است که پیش روى حاکمى ستمکار گویند . [نهج البلاغه]

دانلود مقاله تهیه نقشه تراکم تاج پوشش با استفاده از تصاویر سنجن

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 5:1 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تهیه نقشه تراکم تاج پوشش با استفاده از تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست 8 (مطالعه موردی: مگران، استان خوزستان) با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تهیه نقشه تراکم تاج پوشش با استفاده از تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست 8 (مطالعه موردی: مگران، استان خوزستان) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تهیه نقشه تراکم تاج پوشش با استفاده از تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست 8 (مطالعه موردی: مگران، استان خوزستان) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تهیه نقشه تراکم تاج پوشش با استفاده از تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست 8 (مطالعه موردی: مگران، استان خوزستان) با word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
تعداد صفحات: 8
چکیده:
در ایران، 85 درصد از اراضی، دارای اقلیم خشک، نیمه خشک و فراخشک است و جنگل کاری از جمله روشهای بازسازی این اراضیاست. بررسی موفقیت یا عدم موفقیت و تاثیر جنگل کاریها بر محیط اطراف از موارد مهمی است که باعث تولید اطلاعات در زمینهاقدامات مدیریتی می شود. ازاینرو استفاده از فنونی که بتواند امکان تهیه نقشه را با صرف زمان و هزینه کمتری فراهم کند ضروری به-نظر می رسد.در این مطالعه از داده های سنجنده OLI ماهواره لندست 8 در تهیه نقشه تراکم تاج پوشش بخشی از جنگل کاریهای استان خوزستاناستفاده گردید. باندهای مصنوعی از طریق اعمال نسبت گیری طیفی، تجزیه مولفه های اصلی و تبدیل تسلدکپ، ادغام داده های چندطیفی با تصویر پانکروماتیک به روش تبدیل فضای رنگ و آماری نیمه اتوماتیک روی داده ها صورت گرفت . انتخاب مجموعه باندیمناسب برای طبقه بندی به کمک نمونه های تعلیمی و با استفاده از شاخص واگرایی صورت گرفت . جهت ارزیابی صحت، نتایج حاصلاز طبقه بندی تصاویر با نقشه واقعیت زمینی نمونه ای مورد مقایسه قرار گرفت .در این تحقیق نقشه حاصل از اعمال الگوریتم حداکثر احتمال با صحت کلی 95/45 درصد و ضریب کاپای 0/93 برای سه طبقهتراکمی به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان دهنده قابلیت نسبتا خوب داده های سنجنده OLI در تهیه نقشه تراکم تاج پوشش برایجنگل کاری های استان خوزستان می باشد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

دانلود مقاله تهیه نانوکامپوزیت های SBR /Nanosilica جهت استفاده

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 5:1 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تهیه نانوکامپوزیت های SBR /Nanosilica جهت استفاده درتایرخودرو با word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تهیه نانوکامپوزیت های SBR /Nanosilica جهت استفاده درتایرخودرو با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تهیه نانوکامپوزیت های SBR /Nanosilica جهت استفاده درتایرخودرو با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تهیه نانوکامپوزیت های SBR /Nanosilica جهت استفاده درتایرخودرو با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو

تعداد صفحات: 3

چکیده:

استفاده ازنانوذرات سیلیکای رسوبی به عنوان پرکننده درتهیه نانوکامپوزیت های SBR/Nanosilica مزایای زیادی دارد اما برقراری پیوندهای هیدروژنی میان نانوذرات سیلیکا منجر به برقراری برهمکنشهای قوی پرکننده – پرکننده تجمع نانوذرات و همچنین جذب سطحی موادپخت روی سطح ذرات میشود و درنتیجه ازنقش تقویت کنندگی نانوذرات کاسته میشود لذا جهت تولید نانوکامپوزیت های براساس نانوذرات سیلیکا و استایرن بوتا دی ان رابرSBR اصلاح سطحی ذرات اجتناب ناپذیر است دراین پژوهش دوماده تری اتوکسی سیلیل پروپیل تتراسولفید و3-امینوپروپیل تری اتوکسی سیلان برای اصلاح سطحی نانوذرات سیلیکا بکاررفته است ویژگیهایوجه مشترک نانوکامپوزیت ها ازطریق بررسی ویژگیهای پخت خواص کششی وتصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی با یکدیگر مقایسه شد نتایج نشان داد کلیه خواص درنمونه های اصلاح شده وضعیت برتری داشتند میزان پخش نانوذرات درزمینه لاستیکی دردونمونه اصلاح شده وضعیت مشابهی داشت اما شدت برهمکنش ها دروجه مشترک و دانسیته اتصالات عرضی درنمونه اصلاح شده با TESPT بیشتر بود

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

دانلود مقاله بررسی ترابرد اسپین در پلیمر های آلی با استفاده از

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 5:1 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی ترابرد اسپین در پلیمر های آلی با استفاده از تئوری پخش با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی ترابرد اسپین در پلیمر های آلی با استفاده از تئوری پخش با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی ترابرد اسپین در پلیمر های آلی با استفاده از تئوری پخش با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی ترابرد اسپین در پلیمر های آلی با استفاده از تئوری پخش با word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

در پلیمر ها بجای الکترون یا حفره اسپینی¤ حامل ها شامل پولارون های اسپینی و پولارون های دو قطبی بدون اسپین می باشند . ما بصورت تئوری ترابرد و تزریق اسپین را در پلیمر آلی و در سیستم FM/organic ا استفاده از مدل پخش اسپینی و قانون اهم مورد مطالعه قرار می دهیم. مشاهده می شود که تنها پولارون های اسپینی در قطبش اسپینی جریان موثر هستند هم چنین اثرات رسانندگی فرومغناطیس و پلیمر¤ ضخامت لایه پلیمر¤ قطبش فرومغناطیس و مقاومت های مرزی روی قطبش اسپینی جریان مورد بحث قرار می گیرد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

دانلود مقاله مطالعه پارامترهای موثر بر طراحی هیدروفویل NACA0009

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 5:0 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه پارامترهای موثر بر طراحی هیدروفویل NACA0009 به عنوان سکان شناورهای تندرو بصورت 3D با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه پارامترهای موثر بر طراحی هیدروفویل NACA0009 به عنوان سکان شناورهای تندرو بصورت 3D با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مطالعه پارامترهای موثر بر طراحی هیدروفویل NACA0009 به عنوان سکان شناورهای تندرو بصورت 3D با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه پارامترهای موثر بر طراحی هیدروفویل NACA0009 به عنوان سکان شناورهای تندرو بصورت 3D با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک
تعداد صفحات: 6
چکیده:
در این مقاله با توجه به نقش مهم سکان در شناورهای تندرو به شبیه سازی سه بعدی سکان عمودیNACA0009 پرداخته شده و اثر برخی از پارامترهای موثر بر طراحی ظاهری سکان ها از جمله زاویه حمله، عدد فرود و ضخامت سکان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. روش عددی استفاده شده بر اساس الگوریتم فشار مبنا و بر پایه ی الگوریتم SIMPLE جریان حول هیدروفویل بوده و معادلات ناویراستوکس به صورت عددی حل گردیده است. جریان مد نظر در این تحقیق به صورت دوفازی، تراکم ناپذیر، آشفته و پایا بوده و برای شبیه سازی دو فاز آب و هوا در آن از ایده درصد سیال استفاده شده است. ابتدا بخشی از نتایج حاصل از حل عددی با نتایج تجربی مقایسه شده و انطباق خوب بین آن ها، بیان کننده صحت حل عددی کنونی می باشد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

دانلود مقاله بررسی اثر گوگرد، منیزیم و کود زیستی تیوباسیلوس بر

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 5:0 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی اثر گوگرد، منیزیم و کود زیستی تیوباسیلوس بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی سویا با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی اثر گوگرد، منیزیم و کود زیستی تیوباسیلوس بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی سویا با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی اثر گوگرد، منیزیم و کود زیستی تیوباسیلوس بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی سویا با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی اثر گوگرد، منیزیم و کود زیستی تیوباسیلوس بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی سویا با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: 5

چکیده:

همچنان که استفاده از کودهای شیمیایی در سال های اخیر با تأمین عناصر غذایی گیاهان، نقش عمده ای، در افزایش محصولات کشاورزی داشته است اما به تدریج اثرات منفی ناشی از مصرف بی رویه آن ها بروز پیدا کرده است. به همین دلیل کودهای زیستی به عنوان جایگزین و در اکثر موارد به صورت مکمل می توانند تضمین کننده پایداری سامانه های کشاورزی باشند. از این رو به منظور بررسی تاثیر گوگرد، منیزیم و باکتری های اکسید کننده گوگرد، بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، درصد و همچنین عملکرد روغن و پروتئین سویا، آزمایشی بصورت اسپیلیت پلات فاکتوریل در سال زراعی 88-1387در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام گردید. فاکتورها عبارت از گوگرد (0، 750 و 1500 کیلوگرم در هکتار از منبع گوگرد پودری) به عنوان فاکتور اصلی، منیزیم (0، 75 و 150 کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات منیزیم) و باکتری تیوباسیلوس (0، 2 و 4 درصد) بصورت فاکتوریل بعنوان فاکتور فرعی بودند. بر اساس نتایج بدست آمده استفاده از گوگرد باعث افزایش عملکرد دانه گردید و تعداد غلاف در بوته نیز تحت تأثیر تیمارهای گوگردی افزایش معنی داری نشان داد. مصرف گوگرد نتوانست تأثیر معنی داری بر درصد روغن و پروتئین ایجاد کند ولی عملکرد روغن و پروتئین افزایش بسیار معنی داری نسبت به تیمار شاهد نشان داد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

<      1   2   3   4   5   >>   >