سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانش راهنمای عمل و عمل ظرف فهم است . [امام سجّاد علیه السلام]

دانلود مقاله بررسی تطبیقی تاثیرات ساختار فضایی بر میزان محرمیت

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 5:2 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تطبیقی تاثیرات ساختار فضایی بر میزان محرمیت خانه های معاصر و سنتی ایران به روش تحلیلی اسپیس سینتکس (نمونه موردی: خانه های سنتی قاجار و معاصر تهران) با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تطبیقی تاثیرات ساختار فضایی بر میزان محرمیت خانه های معاصر و سنتی ایران به روش تحلیلی اسپیس سینتکس (نمونه موردی: خانه های سنتی قاجار و معاصر تهران) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تطبیقی تاثیرات ساختار فضایی بر میزان محرمیت خانه های معاصر و سنتی ایران به روش تحلیلی اسپیس سینتکس (نمونه موردی: خانه های سنتی قاجار و معاصر تهران) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تطبیقی تاثیرات ساختار فضایی بر میزان محرمیت خانه های معاصر و سنتی ایران به روش تحلیلی اسپیس سینتکس (نمونه موردی: خانه های سنتی قاجار و معاصر تهران) با word :

چکیده
محرمیت مفهومی اساسی در ساختار فضایی معماری ایرانی و به ویژه خانه است. این مفهوم علاوه بر تامین حد و حدود شرع اسلام، تضمین کننده آسایش و آرامش ساکنین خانه است. به نظر می رسد این مفهوم در معماری معاصر خانه های ایرانی کمرنگ و بعضا از بین رفته است. این مقاله به بررسی مفهوم محرمیت در خانه های سنتی و معاصر پرداخته است و علاوه بر میزان محرمیت، به تاثیرات ساختار فضایی بر میزان محرمیت در دو گروه خانه های سنتی و معاصر نیز اشاره می کند. این تحقیق مروری تحلیلی است و روش استفاده شده در این تحقیق در بخش مبانی نظری بررسی متون و روش کتابخانه ای و در بخش آزمایش فرضیه روش تئوری اسپیس سینتکس و تحلیل داده های بدست آمده از این تئوری است. در نهایت مشخص گردید که ساختار فضایی خانه های سنتی دارای محرمیت بیشتر و تفکیک بهتر عرصه های اجتماعی است و راه حل های بهتری را برای ایجاد محرمیت ارائه داده است. نتایج این تحقیق می تواند ارتباطات مناسب فضایی را برای دستیابی به محرمیت بیشتر در خانه های معاصر مشخص کند و در طراحی ها مورد استفاده قرار بگیرد.

واژه های کلیدی: “محرمیت”، “معماری ایرانی اسلامی”، “خانه”، “تئوری اسپیس سینتکس”

مقدمه
خانه نخستین فضا برای استقرار و آرامش، محلی برای تسکین آلام روحی، رهاشدن از برخی قیود اجتماعی، استراحت به نحو دلخواه، ارتباط با محرمان خود، خلوت کردن با خویش و راز و نیاز با خداوند می باشد. یکی از عوامل موثر در فرآیند شکل گیری خانه فرهنگ است و در این میان جایگاه دین در فرهنگ، متعالی و موثر است. در آیه 80 سوره نحل قرآن کریم” وا; جعل لکم بیوتا سکنا: خداوند خانه هایتان را محل آرامش شما قرار داد”[1] نیز به این مسئله اشاره شده است. برای حصول به این مهم، در معماری سنتی ایران اصلی به نام اصل محرمیت در ساخت خانه ها لحاظ می شده است که به نحو مطلوبی در تمامی شئون زندگی و معماری کالبد یافته و همچنین آثار و نتایج عمیقی در سازماندهی فضایی و نحوه قرارگیری عملکردهای گوناگون داشته است. فضاهای معماری و عناصر مختلف آن باید بتوانند بر اساس نیازهای استفاده کنندگان از فضا، محرمیت را افزایش یا کاهش بدهد.[2]

روند بی هویتی و از بین رفتن محرمیت در خانه های ایرانی که از دوره قاجار به دلیل ورود رویکردهای غربی، شروع شده بود، در دوره معاصر به اوج خود رسیده و نبود اصولی برای بازیابی اصل محرمیت در فضاها، معماران امروز را بیش از پیش دچار سردرگمی نموده است. به همین دلیل برای ایجاد محرمیت در فضاهای معاصر، نیاز به بازخوانی معماری سنتی ایران است تا با احیا و استفاده از رویکردهای معماری گذشته، بازشناسی اصول و قواعد و معیارهای معماری سنتی و کالبد دادن به آنان به زبان حال، بتوان بسیاری از کیفیات محیط زندگی معاصر را ترقی داد.

هدف این مقاله بررسی تاثیرات ساختار فضاهای یک خانه بر روی میزان محرمیت است. برای رسیدن به این هدف خانه های معاصر و سنتی به روش تئوری اسپیس سینتکس مورد تحلیل قرار گرفتند. این مقاله تعیین می کند که کدام گروه از خانه ها بیشترین محرمیت را دارند و هر کدام دارای چه سطحی از محرمیت هستند.

معماری سنتی ایران
معماری همواره در هر دوره و در هر منطقه ویژگیهای خاص خود را به مثابه یک پدیده فرهنگی بازتاب میدهد و هرگز از عوامل تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ و رسوم جامعه در عصرهای

مختلف جدا نبوده است. معماری سنتی ایران قادر به پاسخگویی به نیازهای زیستی، فردی و اجتماعی مردم، متناسب با آداب و سنن زندگی و فرهنگ آنان بوده است و گوشههایی از جزییات زندگی، اعتقادات، پایبندی به الگوی اخلاقی و زیستی، اسلوبهای بومی و محلی و مهارت فنی و هنری ایرانیان را بازگو میکند. باید بیان داشت که معماری بومی دارای ویژگی های مهمی است که یافتن راه های استفاده شده در آن و تلاش برای انطباق آن ها در ساخت و سازهای معاصر یکی از مهم ترین اهداف مطالعات معماری بومی را در قرن 21 میلادی به خود اختصاص داده است.[3]

اصل محرمیت
واژه محرمیت از ریشه عربی (حرم) در لغت نامه دهخدا به شکل زیر تعبیر شده است: محرم بودن، محرمی، رازداری، خویشی و در معنی محرم آمده است ناشایست، حرام، کسی که اذن دخول در حرم و خانه شخصی را دارد. خویشاوند، خویش، آشنااهل، سِر و آنکه در نزد وی بتوان راز را به ودیعه گذاشت. معتمد، ندیم، مقرب، خودی، یگانه، رازدار، محرم شدن: رازدار شدن، معتمد کسی گشتن در حفظ اسرار، نامحرم: بیگانه، ناموافق و نامعتمد. حریم: پناهگاه، خانه شخص و اطراف آن که از تعرض دیگران در پناه است.[4]

لذا با توجه به لغت شناسی ریشه حَ]رَمَ[ و آنچه عنوان گشت، در واقع فضایی را می توان فضای محرم دانست که از نظر کالبدی و معنایی برای استفاده کننده دارای حریم، مصونیت و امنیت بوده و کیفیات فضایی آن به گونه ای باشد که آرامش و آسایش فرد را تامین نماید. محرمیت به همراه خود ایجاد کننده انس و الفت است. حریم داشتن در حوزه کالبد فضایی بیشتر متمرکز بر اصولی است که امنیت فضا را شکل خواهد داد و در حیطه معنایی، ویژگی هایی است که حرمت و ارزش را برای فضای معماری به ارمغان آورد به گونه ای که فرد در آن به آرامش برسد.[5]

اصل محرمیت از دیدگاه نظریه پردازان
در فرهنگ غرب مفهوم محرمیت کمرنگ تر و البته با عناوینی همچون خلوت، فضای شخصی، امنیت و رفتار قلمروپایی مطرح است. در فرهنگ اکسفورد محرمیت را حالت یا شرایطی از بودن/ وجود تنها، بدون مزاحمت یا آزاد از هرگونه توجه و نگاه عمومی در چارچوب موضوعیت حق و انتخاب تعریف می کند، یعنی آزادی از مداخله و دخول بدون اجازه.[6]

در جدول زیر دیدگاه برخی از نظریه پردازان بیان شده است.

جدول :1 مفهوم محرمیت از دیدگاه نظریه پردازان(منبع: نگارندگان)

نظریه پرداز تعریف محرمیت
کامینسکی حقی برای جلوگیری از تماس یا همجواری توسط
سایر افراد دیگر بدون رضایت
شوومن محرمیت بر دو نوع است :محرمیت به عنوان ارزش
اخلاقی در زندگی شخصی
محرمیت به عنوان ابزاری برای حفظ روابط انسانی
نیول محرمیت، شرایط موقت و داوطلبانه جدایی از قلمرو
عمومی
جورجیو محرمیت با انزوا پیوند دارد و با مفاهیم اشتراکی،
عمومی و اجتماعی در تضاد است
بل (فضای شخصی و رفتار قلمروپایی) دو شیوه ای
است که در آن افراد انواع مختلفی از محدودیت ها
را در محیط برای تنظیم تعامل خود با دیگران ایجاد
می کنند.
وسنین ایجاد استقلال فردی و توانایی فرد در تعیین حریم
ها ی پیرامون خود، تخلیه عاطفی و نظارت بر کنش
متقابل افراد، خود سنجی و خویشتن نگری و
بازیابی هویت فردی، کنترل ارتباطات فرد با جامعه

اصل محرمیت در اسلام
اهمیت قلمرو خصوصی را می توان در نظریات اسلام مرتبط با واحد خانواده به عنوان “اساس ساختار اجتماعی – فرهنگی جامعه و نهاد خود پایداری که ثبات ایدئولوزیکی و فرهنگی را در سرتاسر جامعه تضمین می کند” تشخیص داد.[7] از دیدگاه “ال کودمانی”، اسلام اولویتی خاص برای رعایت محرمیت سکونتگاه ها به عنوان ضرورتی برای حفظ پاکی و منزهی زندگی قائل می شود. اهمیت این مفهوم در معماری ایرانی بیشتر در راستای مفاهیم اجتماعی محرم و نامحرم شناخته شده، مفاهیمی که آستانه های تعامل بین مرد و زن را در ساختار اجتماعی سکونتگاه های انسانی نهادینه نموده است.[8]
از میان دیدگاه های متفاوت پیرامون مفهوم محرمیت به نظر می رسد اسلام تعریف کامل تری ارائه کرده است. رویکرد اسلام درباره اصل محرمیت بر سه قسم محرمیت بصری و محرمیت صوتی و محرمیت رفتاری مطرح شده است. بطور مثال در خانه فضایی مانند اتاق والدین بنابر آموزه های دینی هر سه گونه محرمیت را باید دارا باشد. چنین رویکردی ارزشهای فرهنگی و مذهبی خاصی را پدیدار نموده که در آن محرمیت بصری هم در فضای درونی و هم در فضای بیرونی به عنوان ضرورت و اصلی قابل احترام برای پاکی و منزهی زندگی مسلمانان محترم شمرده شده است.[9] در جدول زیر آیاتی که به محرمیت بصری و محرمیت صوتی و محرمیت رفتاری اشاره داشته اند، ذکر شده است.

جدول :2 آیات قرآن که در آنها به مفهوم محرمیت اشاره شده است(منبع: نگارندگان)
آیه سوره مبارکه مفاهیم برداشتی از آیه
27 و28 سوره نور حفظ حریم و محرمیت و توجه به
23 نساء قلمرو خصوصی خانه
80 نحل

اسرا محرمیت گفتاری و محرمیت رفتاری
افراد در خانه
58 نور اجازه گرفتن هنگام ورود به خانه و
62 حریم خصوصی دیگران (محرمیت

رفتاری)
و حفظ حریم ها برای تعاملات
اجتماعی ما بین مردان و زنان

همچنین در روایاتی از امامان معصوم علیه السلام نیز در مورد ویژگی های مسکن مطلوب بحث شده است، مانند توجه به حریم داشتن خانه[10]، پرهیز از اشراف متقابل خانه ها[10]، ضرورت ایجاد فضاهای مناسب برای عبادت و پذیرایی از مهمان و شستشو و حمام[10]، توصیه به دور از چشم بودن دستشویی[10]، توصیه به اینکه خانه باید محل آرامش باشد.[10

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

دانلود مقاله بررسی نحوه سیلان مواد در اکستروژن مقطع H با word

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 5:1 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی نحوه سیلان مواد در اکستروژن مقطع H با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی نحوه سیلان مواد در اکستروژن مقطع H با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی نحوه سیلان مواد در اکستروژن مقطع H با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی نحوه سیلان مواد در اکستروژن مقطع H با word :

سال انتشار: 1380

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

پروسه اکستروژن یکی از فرایندهای شکل دادن فلزات است که برای ساخت پروفیلهای توپر و توخالی انجام می شود که نحوه سیلان مواد در آن بسیار مهم است هدف از انجام این پروژه ساخت قالب و بررسی نحوه سیلان مواد در قالب تخت با خروجی H می باشد برای بررسی نحوه سیلان مواد از قالب تخت استفاده می شود تا سیلان مواد بصورت ازادانه صورت گیرد. بدین منظور بیلتی از جنس الومینیوم تجارتی خالص با قطر 30mm و بطول 45mm اماده شد و اکستروژن ایزوترم دردرجه حرارت 400 درجه صورت گرفت پس از انجام تست 20mmاز بیلت اکسترود نشده به همراه محصول خارج شد و بوسیله مانت سرد بصورت نمونه متالوگرافی اماده شد. مراحل سنباده زنی ، پولیش، عملیات ماکرواچ و ثبت نتایج بوسیله عکاسی در مقاطع مختلف بیلت صورت گرفت با توجه به نتایج بدست آمده تبدیل مقطع گرد به مقطع H بصورت ناگهانی صورت نمی گیرد بلکه ابتدا منطقه سیلان مواد بصورت یک دایره در بیلت ظاهر می شود و این دایره مرتبا کوچک شده تا اینکه بتدریج به مقطع H تبدیل می شود.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

دانلود مقاله تهیه نقشه تراکم تاج پوشش با استفاده از تصاویر سنجن

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 5:1 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تهیه نقشه تراکم تاج پوشش با استفاده از تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست 8 (مطالعه موردی: مگران، استان خوزستان) با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تهیه نقشه تراکم تاج پوشش با استفاده از تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست 8 (مطالعه موردی: مگران، استان خوزستان) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تهیه نقشه تراکم تاج پوشش با استفاده از تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست 8 (مطالعه موردی: مگران، استان خوزستان) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تهیه نقشه تراکم تاج پوشش با استفاده از تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست 8 (مطالعه موردی: مگران، استان خوزستان) با word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
تعداد صفحات: 8
چکیده:
در ایران، 85 درصد از اراضی، دارای اقلیم خشک، نیمه خشک و فراخشک است و جنگل کاری از جمله روشهای بازسازی این اراضیاست. بررسی موفقیت یا عدم موفقیت و تاثیر جنگل کاریها بر محیط اطراف از موارد مهمی است که باعث تولید اطلاعات در زمینهاقدامات مدیریتی می شود. ازاینرو استفاده از فنونی که بتواند امکان تهیه نقشه را با صرف زمان و هزینه کمتری فراهم کند ضروری به-نظر می رسد.در این مطالعه از داده های سنجنده OLI ماهواره لندست 8 در تهیه نقشه تراکم تاج پوشش بخشی از جنگل کاریهای استان خوزستاناستفاده گردید. باندهای مصنوعی از طریق اعمال نسبت گیری طیفی، تجزیه مولفه های اصلی و تبدیل تسلدکپ، ادغام داده های چندطیفی با تصویر پانکروماتیک به روش تبدیل فضای رنگ و آماری نیمه اتوماتیک روی داده ها صورت گرفت . انتخاب مجموعه باندیمناسب برای طبقه بندی به کمک نمونه های تعلیمی و با استفاده از شاخص واگرایی صورت گرفت . جهت ارزیابی صحت، نتایج حاصلاز طبقه بندی تصاویر با نقشه واقعیت زمینی نمونه ای مورد مقایسه قرار گرفت .در این تحقیق نقشه حاصل از اعمال الگوریتم حداکثر احتمال با صحت کلی 95/45 درصد و ضریب کاپای 0/93 برای سه طبقهتراکمی به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان دهنده قابلیت نسبتا خوب داده های سنجنده OLI در تهیه نقشه تراکم تاج پوشش برایجنگل کاری های استان خوزستان می باشد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

دانلود مقاله تهیه نانوکامپوزیت های SBR /Nanosilica جهت استفاده

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 5:1 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تهیه نانوکامپوزیت های SBR /Nanosilica جهت استفاده درتایرخودرو با word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تهیه نانوکامپوزیت های SBR /Nanosilica جهت استفاده درتایرخودرو با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تهیه نانوکامپوزیت های SBR /Nanosilica جهت استفاده درتایرخودرو با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تهیه نانوکامپوزیت های SBR /Nanosilica جهت استفاده درتایرخودرو با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو

تعداد صفحات: 3

چکیده:

استفاده ازنانوذرات سیلیکای رسوبی به عنوان پرکننده درتهیه نانوکامپوزیت های SBR/Nanosilica مزایای زیادی دارد اما برقراری پیوندهای هیدروژنی میان نانوذرات سیلیکا منجر به برقراری برهمکنشهای قوی پرکننده – پرکننده تجمع نانوذرات و همچنین جذب سطحی موادپخت روی سطح ذرات میشود و درنتیجه ازنقش تقویت کنندگی نانوذرات کاسته میشود لذا جهت تولید نانوکامپوزیت های براساس نانوذرات سیلیکا و استایرن بوتا دی ان رابرSBR اصلاح سطحی ذرات اجتناب ناپذیر است دراین پژوهش دوماده تری اتوکسی سیلیل پروپیل تتراسولفید و3-امینوپروپیل تری اتوکسی سیلان برای اصلاح سطحی نانوذرات سیلیکا بکاررفته است ویژگیهایوجه مشترک نانوکامپوزیت ها ازطریق بررسی ویژگیهای پخت خواص کششی وتصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی با یکدیگر مقایسه شد نتایج نشان داد کلیه خواص درنمونه های اصلاح شده وضعیت برتری داشتند میزان پخش نانوذرات درزمینه لاستیکی دردونمونه اصلاح شده وضعیت مشابهی داشت اما شدت برهمکنش ها دروجه مشترک و دانسیته اتصالات عرضی درنمونه اصلاح شده با TESPT بیشتر بود

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

دانلود مقاله بررسی ترابرد اسپین در پلیمر های آلی با استفاده از

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 5:1 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی ترابرد اسپین در پلیمر های آلی با استفاده از تئوری پخش با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی ترابرد اسپین در پلیمر های آلی با استفاده از تئوری پخش با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی ترابرد اسپین در پلیمر های آلی با استفاده از تئوری پخش با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی ترابرد اسپین در پلیمر های آلی با استفاده از تئوری پخش با word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

در پلیمر ها بجای الکترون یا حفره اسپینی¤ حامل ها شامل پولارون های اسپینی و پولارون های دو قطبی بدون اسپین می باشند . ما بصورت تئوری ترابرد و تزریق اسپین را در پلیمر آلی و در سیستم FM/organic ا استفاده از مدل پخش اسپینی و قانون اهم مورد مطالعه قرار می دهیم. مشاهده می شود که تنها پولارون های اسپینی در قطبش اسپینی جریان موثر هستند هم چنین اثرات رسانندگی فرومغناطیس و پلیمر¤ ضخامت لایه پلیمر¤ قطبش فرومغناطیس و مقاومت های مرزی روی قطبش اسپینی جریان مورد بحث قرار می گیرد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

<      1   2   3   4   5   >>   >