سفارش تبلیغ
صبا ویژن
گفتن «نمی دانم» نیمی از دانش است . [امام علی علیه السلام]

دانلود مقاله ارائه راهکاریی جهت استفاده بهینه از منابع آبی در پ

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 5:0 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارائه راهکاریی جهت استفاده بهینه از منابع آبی در پرورش ماهیان سرد آبی با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارائه راهکاریی جهت استفاده بهینه از منابع آبی در پرورش ماهیان سرد آبی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارائه راهکاریی جهت استفاده بهینه از منابع آبی در پرورش ماهیان سرد آبی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارائه راهکاریی جهت استفاده بهینه از منابع آبی در پرورش ماهیان سرد آبی با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: نخستین همایش کشوری چالش ها و بحران های آب در حوزه دریاچه نمک
تعداد صفحات: 5
چکیده:
معرفی گونه پرورشی: از شاخصترین ماهین سرد آبی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان است که پرورش داده میشود این ماهی دارای بدن دوکی شکل ونوار رنگین کمان در دوطرف بدن میباشد ولکه های ستاره ای شکل در سرتاسر بدن به چشم می خورد . از صفات بارز این ماهی وجود یک بالچه چربی بین باله های پشتی ودمی می باشد.قزل آلای رنگن کمان در مقابل تغیات درجه حرارت آب واکسیژن محلول در آب زیاد حساس نیست از اینرو امروزه قزل آلای رنگین کمان به صورت ماهی شماره یک اکثر کارگاههای پرورش ماهیان سردآبی در بیشتر نقاط جهان درآمده است . ازخصوصیاتی که این ماهی راموردتوجه قرار داده سازش خوب آن با شرایط پرورش متراکم است،از طرف دیگر این ماهی درانتخاب غذا زیاد سختگیر نیست و از سرعت رشد خوبی برخوردار میباشد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

دانلود مقاله Security Assessment of Scalar Costa Scheme Against

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 4:59 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Security Assessment of Scalar Costa Scheme Against Known Message Attack in DCTدرDomain Image Watermarking با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Security Assessment of Scalar Costa Scheme Against Known Message Attack in DCTدرDomain Image Watermarking با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Security Assessment of Scalar Costa Scheme Against Known Message Attack in DCTدرDomain Image Watermarking با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Security Assessment of Scalar Costa Scheme Against Known Message Attack in DCTدرDomain Image Watermarking با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: 5
چکیده:

Security level analysis of watermarking techniques against intentional attacks receives more attention recently in watermarking theory. The most popular data hiding code usingin digital watermarking is the scalar costa scheme (SCS). In this paper, SCS is implemented for digital image watermarking inDiscrete Cosine Transform (DCT) domain. Then, Known Message Attack (KMA) is applied on SCS in order to estimate the secret key and evaluate practically the information theoretic security level of SCS. Empirical results show that practical security level of SCS is much lower than former theoreticalresult. Furthermore, it can be seen that the practical security level of SCS depends on the host statistics which hascontradiction with the former theoretical result.

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

دانلود مقاله اثرات رسوب آلودگیهای گرد و غبار کارخانه های سیمان

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 4:59 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثرات رسوب آلودگیهای گرد و غبار کارخانه های سیمان روی گونه های گیاهی اطراف کارخانه با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثرات رسوب آلودگیهای گرد و غبار کارخانه های سیمان روی گونه های گیاهی اطراف کارخانه با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله اثرات رسوب آلودگیهای گرد و غبار کارخانه های سیمان روی گونه های گیاهی اطراف کارخانه با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثرات رسوب آلودگیهای گرد و غبار کارخانه های سیمان روی گونه های گیاهی اطراف کارخانه با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
تعداد صفحات: 10
چکیده:
صنعت سیمان به عنوان یک صنعت کهن و زیربنایی است که نقشی اساسی در تامین اهداف طرحهای توسعه عمرانی چشم-انداز بیست ساله کشور داشته و از صنایع کلیدی در پویایی صنعت ساختمان و مسئله مسکن میباشد. اما کارخانه هایسیمان منابع اصلی آلودگی برای منانع اطراف خود هستید که انتشار انواع غبار را در نقاط مختلف خط تولید خود به همراهدارد. این ذرات میتوانند به طور مکرر در هوا منتشر و سبب آلودگی و ایجاد اثرات منفی بر محیط اطراف خود شوند. هدف مادر مطالعه حاضر ارزیابی روابط بین رسوب گردو غبار سیمان و تغییرات پارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و تغییراتتنوع پوشش گیاهی اطراف کارخانه است. با امید به آنکه با توجه بیشتر مدیران به این مسئله و کاهش انتشار این آلاینده ها بهوسیله کاشت گونه های مناسب ، از اثرات منفی آلودگی های ناشی از این کارخانه ها بر اکوسیستمهای طبیعی اطرافشانبکاهیم.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

دانلود مقاله Main BasinدرScale of Modeling Sustainable Developm

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 4:59 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Main BasinدرScale of Modeling Sustainable Development from Standpoint of Water Resources and Demands Using System Dynamics Approach با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Main BasinدرScale of Modeling Sustainable Development from Standpoint of Water Resources and Demands Using System Dynamics Approach با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Main BasinدرScale of Modeling Sustainable Development from Standpoint of Water Resources and Demands Using System Dynamics Approach با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Main BasinدرScale of Modeling Sustainable Development from Standpoint of Water Resources and Demands Using System Dynamics Approach با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: 10

چکیده:

In current condition of world, due to population growing and increasing the food requirement and other facilities, development in many aspects are inevitable. Water asa food is used not only for food production but also as a driving force in other parts such as industry, agriculture, society and politic that improves development level. Inthis research, water is considered as a one of the parameters that affect on development in macro scale and causal mapping between water (as a developmentparameter) and municipal, industrial and agricultural development is modeled with system dynamics approach. For evaluating the several statuses, some scenarios areregarded. In these scenarios with respect to time horizon, available water, allenvironmental, drinking and municipal, industrial and agricultural demands are estimated. All the variables are simulated in VENSIM-DSS. Results show that usingsystem dynamics approach in VENSIM-DSS software and developed model it should be able to make a decision support system in macro scale for decision makers

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

دانلود مقاله کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در مهندسی سطح و عملیات

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 4:59 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در مهندسی سطح و عملیات حرارتی با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در مهندسی سطح و عملیات حرارتی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در مهندسی سطح و عملیات حرارتی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در مهندسی سطح و عملیات حرارتی با word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: 11

چکیده:

کاربرد مدل سازی و شبیه سازی کامپیوتری در سیستم های مهندسی سطح و عملیات حرارتی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است . بدین منظور، انتشارات پژوهشی معتبر در این زمینه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و مواردی از شبیه سازی های ا نجام شده به صورت مطالعه موردی ارائه شده است . یک سیستم کامل طراحی در مهندسی سطح دارای سه رکن اساسی شامل شبیه سازی فرایند، شبیه سازی خواص و شبیه سازی رفتار در شرایط کاربری است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته اند . در زمینه شبیه سازی فرایندهای عملیات حرارتی، تحقیقات عمدتاً بر شبیه سازی فرایند کوئنچ متمرکز بوده و در خصوص کربوره و نیتروره کردن فعالیت کمتری صورت گرفته است . با وجود آنکه فعالیت های تحقیقاتی گسترده ای در زمینه نیتراسیون پلاسمایی صورت گرفته ولی تعداد مقاله های مرتبط با مدل سازی این فرایند محدود است .مدل های ارائه شده در زمینه سختی پوشش ها عموماً تحلیلی هستند و تاکنون مدل عددی مناسبی برای شبیه سازی این خاصیت مهم ارائه نشده است . با توجه به ضرورت انجام شبیه سازی در سیستم های مهندسی سطح و تحقیقات محدودی که در این خصوص صورت گرفته است، زمینه های گسترده ای برای انجام فعالیت های تحقیقاتی در این حوزه وجود دارد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

<   <<   6   7   8   9   10   >>   >