سفارش تبلیغ
صبا ویژن
اگر از خدا چنانکه باید می ترسیدید، به دانشی بی نادانی دست می یافتید و اگر خدا را چنانکه باید می شناختید، با دعایتان کوهها از میان می رفتند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

دانلود مقاله بررسی تطبیقی تاثیرات ساختار فضایی بر میزان محرمیت

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 5:2 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تطبیقی تاثیرات ساختار فضایی بر میزان محرمیت خانه های معاصر و سنتی ایران به روش تحلیلی اسپیس سینتکس (نمونه موردی: خانه های سنتی قاجار و معاصر تهران) با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تطبیقی تاثیرات ساختار فضایی بر میزان محرمیت خانه های معاصر و سنتی ایران به روش تحلیلی اسپیس سینتکس (نمونه موردی: خانه های سنتی قاجار و معاصر تهران) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تطبیقی تاثیرات ساختار فضایی بر میزان محرمیت خانه های معاصر و سنتی ایران به روش تحلیلی اسپیس سینتکس (نمونه موردی: خانه های سنتی قاجار و معاصر تهران) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تطبیقی تاثیرات ساختار فضایی بر میزان محرمیت خانه های معاصر و سنتی ایران به روش تحلیلی اسپیس سینتکس (نمونه موردی: خانه های سنتی قاجار و معاصر تهران) با word :

چکیده
محرمیت مفهومی اساسی در ساختار فضایی معماری ایرانی و به ویژه خانه است. این مفهوم علاوه بر تامین حد و حدود شرع اسلام، تضمین کننده آسایش و آرامش ساکنین خانه است. به نظر می رسد این مفهوم در معماری معاصر خانه های ایرانی کمرنگ و بعضا از بین رفته است. این مقاله به بررسی مفهوم محرمیت در خانه های سنتی و معاصر پرداخته است و علاوه بر میزان محرمیت، به تاثیرات ساختار فضایی بر میزان محرمیت در دو گروه خانه های سنتی و معاصر نیز اشاره می کند. این تحقیق مروری تحلیلی است و روش استفاده شده در این تحقیق در بخش مبانی نظری بررسی متون و روش کتابخانه ای و در بخش آزمایش فرضیه روش تئوری اسپیس سینتکس و تحلیل داده های بدست آمده از این تئوری است. در نهایت مشخص گردید که ساختار فضایی خانه های سنتی دارای محرمیت بیشتر و تفکیک بهتر عرصه های اجتماعی است و راه حل های بهتری را برای ایجاد محرمیت ارائه داده است. نتایج این تحقیق می تواند ارتباطات مناسب فضایی را برای دستیابی به محرمیت بیشتر در خانه های معاصر مشخص کند و در طراحی ها مورد استفاده قرار بگیرد.

واژه های کلیدی: “محرمیت”، “معماری ایرانی اسلامی”، “خانه”، “تئوری اسپیس سینتکس”

مقدمه
خانه نخستین فضا برای استقرار و آرامش، محلی برای تسکین آلام روحی، رهاشدن از برخی قیود اجتماعی، استراحت به نحو دلخواه، ارتباط با محرمان خود، خلوت کردن با خویش و راز و نیاز با خداوند می باشد. یکی از عوامل موثر در فرآیند شکل گیری خانه فرهنگ است و در این میان جایگاه دین در فرهنگ، متعالی و موثر است. در آیه 80 سوره نحل قرآن کریم” وا; جعل لکم بیوتا سکنا: خداوند خانه هایتان را محل آرامش شما قرار داد”[1] نیز به این مسئله اشاره شده است. برای حصول به این مهم، در معماری سنتی ایران اصلی به نام اصل محرمیت در ساخت خانه ها لحاظ می شده است که به نحو مطلوبی در تمامی شئون زندگی و معماری کالبد یافته و همچنین آثار و نتایج عمیقی در سازماندهی فضایی و نحوه قرارگیری عملکردهای گوناگون داشته است. فضاهای معماری و عناصر مختلف آن باید بتوانند بر اساس نیازهای استفاده کنندگان از فضا، محرمیت را افزایش یا کاهش بدهد.[2]

روند بی هویتی و از بین رفتن محرمیت در خانه های ایرانی که از دوره قاجار به دلیل ورود رویکردهای غربی، شروع شده بود، در دوره معاصر به اوج خود رسیده و نبود اصولی برای بازیابی اصل محرمیت در فضاها، معماران امروز را بیش از پیش دچار سردرگمی نموده است. به همین دلیل برای ایجاد محرمیت در فضاهای معاصر، نیاز به بازخوانی معماری سنتی ایران است تا با احیا و استفاده از رویکردهای معماری گذشته، بازشناسی اصول و قواعد و معیارهای معماری سنتی و کالبد دادن به آنان به زبان حال، بتوان بسیاری از کیفیات محیط زندگی معاصر را ترقی داد.

هدف این مقاله بررسی تاثیرات ساختار فضاهای یک خانه بر روی میزان محرمیت است. برای رسیدن به این هدف خانه های معاصر و سنتی به روش تئوری اسپیس سینتکس مورد تحلیل قرار گرفتند. این مقاله تعیین می کند که کدام گروه از خانه ها بیشترین محرمیت را دارند و هر کدام دارای چه سطحی از محرمیت هستند.

معماری سنتی ایران
معماری همواره در هر دوره و در هر منطقه ویژگیهای خاص خود را به مثابه یک پدیده فرهنگی بازتاب میدهد و هرگز از عوامل تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ و رسوم جامعه در عصرهای

مختلف جدا نبوده است. معماری سنتی ایران قادر به پاسخگویی به نیازهای زیستی، فردی و اجتماعی مردم، متناسب با آداب و سنن زندگی و فرهنگ آنان بوده است و گوشههایی از جزییات زندگی، اعتقادات، پایبندی به الگوی اخلاقی و زیستی، اسلوبهای بومی و محلی و مهارت فنی و هنری ایرانیان را بازگو میکند. باید بیان داشت که معماری بومی دارای ویژگی های مهمی است که یافتن راه های استفاده شده در آن و تلاش برای انطباق آن ها در ساخت و سازهای معاصر یکی از مهم ترین اهداف مطالعات معماری بومی را در قرن 21 میلادی به خود اختصاص داده است.[3]

اصل محرمیت
واژه محرمیت از ریشه عربی (حرم) در لغت نامه دهخدا به شکل زیر تعبیر شده است: محرم بودن، محرمی، رازداری، خویشی و در معنی محرم آمده است ناشایست، حرام، کسی که اذن دخول در حرم و خانه شخصی را دارد. خویشاوند، خویش، آشنااهل، سِر و آنکه در نزد وی بتوان راز را به ودیعه گذاشت. معتمد، ندیم، مقرب، خودی، یگانه، رازدار، محرم شدن: رازدار شدن، معتمد کسی گشتن در حفظ اسرار، نامحرم: بیگانه، ناموافق و نامعتمد. حریم: پناهگاه، خانه شخص و اطراف آن که از تعرض دیگران در پناه است.[4]

لذا با توجه به لغت شناسی ریشه حَ]رَمَ[ و آنچه عنوان گشت، در واقع فضایی را می توان فضای محرم دانست که از نظر کالبدی و معنایی برای استفاده کننده دارای حریم، مصونیت و امنیت بوده و کیفیات فضایی آن به گونه ای باشد که آرامش و آسایش فرد را تامین نماید. محرمیت به همراه خود ایجاد کننده انس و الفت است. حریم داشتن در حوزه کالبد فضایی بیشتر متمرکز بر اصولی است که امنیت فضا را شکل خواهد داد و در حیطه معنایی، ویژگی هایی است که حرمت و ارزش را برای فضای معماری به ارمغان آورد به گونه ای که فرد در آن به آرامش برسد.[5]

اصل محرمیت از دیدگاه نظریه پردازان
در فرهنگ غرب مفهوم محرمیت کمرنگ تر و البته با عناوینی همچون خلوت، فضای شخصی، امنیت و رفتار قلمروپایی مطرح است. در فرهنگ اکسفورد محرمیت را حالت یا شرایطی از بودن/ وجود تنها، بدون مزاحمت یا آزاد از هرگونه توجه و نگاه عمومی در چارچوب موضوعیت حق و انتخاب تعریف می کند، یعنی آزادی از مداخله و دخول بدون اجازه.[6]

در جدول زیر دیدگاه برخی از نظریه پردازان بیان شده است.

جدول :1 مفهوم محرمیت از دیدگاه نظریه پردازان(منبع: نگارندگان)

نظریه پرداز تعریف محرمیت
کامینسکی حقی برای جلوگیری از تماس یا همجواری توسط
سایر افراد دیگر بدون رضایت
شوومن محرمیت بر دو نوع است :محرمیت به عنوان ارزش
اخلاقی در زندگی شخصی
محرمیت به عنوان ابزاری برای حفظ روابط انسانی
نیول محرمیت، شرایط موقت و داوطلبانه جدایی از قلمرو
عمومی
جورجیو محرمیت با انزوا پیوند دارد و با مفاهیم اشتراکی،
عمومی و اجتماعی در تضاد است
بل (فضای شخصی و رفتار قلمروپایی) دو شیوه ای
است که در آن افراد انواع مختلفی از محدودیت ها
را در محیط برای تنظیم تعامل خود با دیگران ایجاد
می کنند.
وسنین ایجاد استقلال فردی و توانایی فرد در تعیین حریم
ها ی پیرامون خود، تخلیه عاطفی و نظارت بر کنش
متقابل افراد، خود سنجی و خویشتن نگری و
بازیابی هویت فردی، کنترل ارتباطات فرد با جامعه

اصل محرمیت در اسلام
اهمیت قلمرو خصوصی را می توان در نظریات اسلام مرتبط با واحد خانواده به عنوان “اساس ساختار اجتماعی – فرهنگی جامعه و نهاد خود پایداری که ثبات ایدئولوزیکی و فرهنگی را در سرتاسر جامعه تضمین می کند” تشخیص داد.[7] از دیدگاه “ال کودمانی”، اسلام اولویتی خاص برای رعایت محرمیت سکونتگاه ها به عنوان ضرورتی برای حفظ پاکی و منزهی زندگی قائل می شود. اهمیت این مفهوم در معماری ایرانی بیشتر در راستای مفاهیم اجتماعی محرم و نامحرم شناخته شده، مفاهیمی که آستانه های تعامل بین مرد و زن را در ساختار اجتماعی سکونتگاه های انسانی نهادینه نموده است.[8]
از میان دیدگاه های متفاوت پیرامون مفهوم محرمیت به نظر می رسد اسلام تعریف کامل تری ارائه کرده است. رویکرد اسلام درباره اصل محرمیت بر سه قسم محرمیت بصری و محرمیت صوتی و محرمیت رفتاری مطرح شده است. بطور مثال در خانه فضایی مانند اتاق والدین بنابر آموزه های دینی هر سه گونه محرمیت را باید دارا باشد. چنین رویکردی ارزشهای فرهنگی و مذهبی خاصی را پدیدار نموده که در آن محرمیت بصری هم در فضای درونی و هم در فضای بیرونی به عنوان ضرورت و اصلی قابل احترام برای پاکی و منزهی زندگی مسلمانان محترم شمرده شده است.[9] در جدول زیر آیاتی که به محرمیت بصری و محرمیت صوتی و محرمیت رفتاری اشاره داشته اند، ذکر شده است.

جدول :2 آیات قرآن که در آنها به مفهوم محرمیت اشاره شده است(منبع: نگارندگان)
آیه سوره مبارکه مفاهیم برداشتی از آیه
27 و28 سوره نور حفظ حریم و محرمیت و توجه به
23 نساء قلمرو خصوصی خانه
80 نحل

اسرا محرمیت گفتاری و محرمیت رفتاری
افراد در خانه
58 نور اجازه گرفتن هنگام ورود به خانه و
62 حریم خصوصی دیگران (محرمیت

رفتاری)
و حفظ حریم ها برای تعاملات
اجتماعی ما بین مردان و زنان

همچنین در روایاتی از امامان معصوم علیه السلام نیز در مورد ویژگی های مسکن مطلوب بحث شده است، مانند توجه به حریم داشتن خانه[10]، پرهیز از اشراف متقابل خانه ها[10]، ضرورت ایجاد فضاهای مناسب برای عبادت و پذیرایی از مهمان و شستشو و حمام[10]، توصیه به دور از چشم بودن دستشویی[10]، توصیه به اینکه خانه باید محل آرامش باشد.[10

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

دانلود مقاله بهبود عملکرد روغن کنترل و افزایش دوره کارکرد آن با

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 5:2 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهبود عملکرد روغن کنترل و افزایش دوره کارکرد آن با استفاده از روش تصفیه رزینی با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهبود عملکرد روغن کنترل و افزایش دوره کارکرد آن با استفاده از روش تصفیه رزینی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بهبود عملکرد روغن کنترل و افزایش دوره کارکرد آن با استفاده از روش تصفیه رزینی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهبود عملکرد روغن کنترل و افزایش دوره کارکرد آن با استفاده از روش تصفیه رزینی با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: 7
چکیده:
ویژگی ها و خواص روغن کنترل اثرات مستقیمی بر عملکرد سیستم کنترل دارد و وجود آلاینده ها در روغن کنترل به دلیل بر جا گذاشتن اثرات نامطلوب و تغییر خواص روغن ، عملکرد آن را مختل کرده و باعث بروز اشکالاتی در سیستم کنترل خواهد شد . در این مقاله اثر سیستم رزینی در حذف آلودگی های روغن کنترل مورد بررسی قرار گرفت .مشخص شد که میزان رطوبت و دانه بندی رزین بر میزان حذف آلاینده ها مؤثر است . رزین آنیونی در حذف آلاینده های اسیدی و رزین کاتیونی در تجزیه نمکهای صابونی موفق عمل کردند .

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

دانلود مقاله کاربرد نانو تکنولوژی در کشاورزی با word

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 5:2 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد نانو تکنولوژی در کشاورزی با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد نانو تکنولوژی در کشاورزی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله کاربرد نانو تکنولوژی در کشاورزی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربرد نانو تکنولوژی در کشاورزی با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: 5
چکیده:
کشاورزی به طور مستقیم و غیر مستقیم تأمین کننده غدا برای انسان هاست. با افز ایش جمعیت دنیا لزوم استفاده از فناوری های جدید مانند بیو و نانو تکنولوزی در علوم کشاورزی ضروری است. نانو تکنولوژی کاربردهای متعددی در همه مراحل تولید، فرآوری، انبار، بسته بندی و جا به جایی تولیدات کشاورزی دارد. نانوتکنولوژی می تواند صنعت غدا و کشاورزی را با تولید تکنیک های جدید مانند روش های کشاورزی هوشمند، افزایش توانایی گیاهان برای جذب مواد غدایی، استفاده بهتر و هدفمندتر از نهاده ها، تشخیص و کنترل بیماری ها، مقاومت در برابر فشارهای محیطی و سیستم های مؤثر درفرآوری و بسته بندی، متحول کند. بهره وری پزشکی با کاربرد نانو ذرات در مدلهای حیوانی افزایش می یابد. از نانو ذرات نقره و آهن برای درمان و ضدعفونی در صنعت مرغداری و دامپروری استفاده می شود. سطوح آلودگی محیط با کاربرد حسگرهای هوشمند نانو برای ذرات گرد و غبار و گاز کاهش می یابد.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

دانلود مقاله A review and evaluation of solidدرstate drives in

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 5:2 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله A review and evaluation of solidدرstate drives in information retrieval با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله A review and evaluation of solidدرstate drives in information retrieval با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله A review and evaluation of solidدرstate drives in information retrieval با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله A review and evaluation of solidدرstate drives in information retrieval با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
تعداد صفحات: 5
چکیده:

In this paper I tried to describe a forensic research of an emerging technology NAND-based flash memory data storage called Solid State Drive (SSD). It starts with explaining the existing theory in computer forensics digital evidence and their reliability along with the challenges in computer forensics and a detailed background of NAND based flash memory, which helps in conducting data recovery brief explanation of NAND-flash cell, structure of SSD, architecture of SSD and Evolving NAND flash-based SSDs tend to get denser and faster, and these are quickly becoming popular in a wide variety of applications. Flash-based SSDs are composed of dozens of non-volatile flash memories with multichannel and multiway architecture. Among many roles of FTL, mapping management is main key of SSD performance

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

دانلود مقاله Geochemical (Thermal) Modeling, Burial History, Oi

ارسال‌کننده : علی در : 95/8/20 5:2 صبح

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Geochemical (Thermal) Modeling, Burial History, Oil and Gas Generation of Petroleum System in an oil field in the SouthدرWest Iran by Using Pars Basin Modeler (PBM با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Geochemical (Thermal) Modeling, Burial History, Oil and Gas Generation of Petroleum System in an oil field in the SouthدرWest Iran by Using Pars Basin Modeler (PBM با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Geochemical (Thermal) Modeling, Burial History, Oil and Gas Generation of Petroleum System in an oil field in the SouthدرWest Iran by Using Pars Basin Modeler (PBM با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Geochemical (Thermal) Modeling, Burial History, Oil and Gas Generation of Petroleum System in an oil field in the SouthدرWest Iran by Using Pars Basin Modeler (PBM با word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: 10

چکیده:

There are three risks that must be addressed before drilling a well: trap and seal, reservoir and hydrocarbon charge. These three components must be in-place for an exploration, or production well to be successful. Assessing the trap and reservoir risk is routine task of an earth scientist in all hydrocarbon exploration companies. Seismic, well and out crop data provide abundant information that explorationists use to determine quality and viability of these two constituents. Assessing the hydrocarbon charge risk is not routine in all companies. One of the basic objectives of reservoir geochemistry is to deal with hydrocarbon charge within sedimentary basin. Thermal history and burial history reconstruction lead to an estimation of the timing of hydrocarbon generation and expulsion.In this study for thermal modeling method, time-temperature parameters were put together and then, thermal maturity of organic matter (e.g. R0) were calculated through Lopatin’s method simply referred as Time Temperature Index (TTI). Accuracy of calculations was distinguished by comparison between measured and calculated thermal indicators. In addition, the location of oil and gas generation windows and timing of hydrocarbon generation were determined in the study area.According to TTI method the mature source rocks were recognized as Kazhdumi, Gadvan and Garau formations which entered the early maturity region 12, 13 and 35 million years ago respectively and also entered the early maturity region at the depth of 3200, 3150 and 2900 m respectively.General trend of maturity in the field shows an increase suggesting that from north to the south more mature source rocks are located in the southern part of the field.

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید


کلمات کلیدی :

   1   2   3   4   5   >>   >